Doradztwo finansowe i kredytowe

Doradztwo finansowe stanowi jedną z form usług o charakterze doradczym, która świadczona być może przez banki bądź inne instytucje finansowej.

Kto świadczy usługi z zakresu doradztwa finansowego?

Doradztwo finansowe najczęściej prowadzone jest przez duże firmy, zazwyczaj są to spółki zajmujące się pośrednictwem przy sprzedaży produktów finansowych, a także spółki powiązane z placówkami bankowymi. Warunkiem koniecznym do świadczenia usług w tej dziedzinie jest uzyskanie specjalnych zezwoleń z zakresu funkcjonowania całego rynku finansowego, a także poszczególnych jego sektorów. Bez względu na formę rzadko spotyka się, aby usługi z tego zakresu stanowiły dla określonej instytucji główny element współpracy z klientami, najczęściej jest to jedynie dodatek bądź uzupełnienie szerszej oferty instytucji finansowej.

Jaki zakres usług obejmuje doradztwo finansowe?

Zakres doradztwa finansowego możemy podzielić na dwie kategorie, z jednej strony ma ono charakter lokacyjny, z drugiej dotyczy ono pokrywania niedoborów finansowych. Charakter lokacyjny w głównej mierze oparty jest na doradztwie w zakresie lokowania wolnych środków w odpowiednie inwestycje, które z założenia w późniejszym czasie mają przynieść klientowi określony zysk. Doradztwo dotyczące pokrywania niedoborów finansowych odnosi się w swojej formie do udzielania różnego rodzaju wskazówek oraz porad w jaki sposób optymalnie zarządzać finansami, tak aby ewentualne braki w budżecie zostały w krótkiej perspektywie ograniczone, oraz jaką strategię działań należy zastosować, aby w przyszłości zniwelować skutki tego typu problemów. Doradcy finansowi na życzenie klientów zajmują się także tworzeniem szczegółowych analiz z zakresu wykonalności projektów inwestycyjnych a także opracowywania wytycznych odnoszących się do procesu restrukturyzacji podmiotów.

Podział doradztwa finansowego

Biorąc pod uwagę kategorie w jakich klienci mogą korzystać z usług wyszczególnić możemy trzy rodzaje działalności, jest to doradztwo kredytowe, inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe. W przypadku doradztwa kredytowego zakres proponowanych usług oparty jest o wybranie najlepszej oferty kredytu z pośród wszystkich dostępnych na rynku proponowanych przez różnego typu banki. Ważne jest aby doradca uwzględnił przy tym indywidualną sytuację oraz preferencje swojego klienta, a następnie pomógł w zawarciu umowy z instytucją kredytującą. W przypadku doradztwa inwestycyjnego rola doradcy oparta jest o proponowanie swoim klientom różnego rodzaju instrumentów finansowych, za pośrednictwem których mogą oni inwestować swoje wolne środki finansowe oraz pomnażać swoje oszczędności. Ostatnia forma, a więc doradztwo ubezpieczeniowe polega bezpośrednio na doborze odpowiednich narzędzi służących zabezpieczeniu różnego rodzaju ryzyka, które mogą grozić klientom.

Korzyści z usług doradcy finansowego

Z punktu widzenia klientów skorzystanie z usług doradcy finansowego niesie za sobą wiele korzyści. Oferowane produkty są dostosowywane do naszych indywidualnych potrzeb, dzięki czemu zyskujemy poczucie bezpieczeństwa, a także wybieramy najlepszą ofertę spośród wszystkich dostępnych na rynku. Bardzo ważna jest także oszczędność czasu oraz fachowa obsługa w dziedzinach, w których nie każdy z nas biegle się porusza.

logo tomaszwostal

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą doradcy kredytowego, wejdź na stronę https://tomaszwostal.pl/ i zapoznaj się ze szczegółową ofertą